TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SÀI GÒN
TUYỂN SINH KHÔNG YÊU CẦU HỘ KHẨU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SÀI GÒN
TUYỂN SINH KHÔNG YÊU CẦU HỘ KHẨU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn phải nhập đầy đủ Họ và tên
Bạn phải lựa chọn ngày tháng năm sinh
Bạn không được để trống ô số điện thoại.
Bạn cần nhập đúng định dạng Email!
Bạn cần điền đúng địa chỉ của mình
Field is required!

Nguyện Vọng Học Sinh Đăng Ký Xét Tuyển Vào Lớp

Bạn phải lựa chọn một nguyện vọng lớp học của mình!