Đào tạo ngoại ngữ

Trường THPT Sài Gòn chuyên đào tạo Ngoại Ngữ. Chương trình học với giáo viên chuyên gia nước ngoài, đạt năng lực ngoại ngữ theo chuẩn Quốc tế.

-->