Giới thiệu về Trường

Trường Trung Học Phổ Thông Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: 217 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

-->