Thông Báo

Thông báo về việc chi trả hỗ trợ học phí năm học 2022 – 2023 theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND

Trường THPT Sài Gòn thông báo về việc chi trả hỗ trợ học phí năm [...]

Thủ tục xin chuyển từ Trường THPT khác đến Trường THPT Sài Gòn

Sở GD&ĐT đã ban hành Quy định về việc chuyển trường và tiếp nhận học [...]

Học sinh Trường THPT tư thục Tp Hồ Chí Minh được chuyển sang Trường công lập không?

Sở GD&ĐT đã có quy định chuyển trường, cho phép học sinh chuyển từ trường [...]

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (CÁC MÔN KIỂM TRA CHUNG)

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (CÁC MÔN [...]

Thông báo về nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương – Giải phóng Miền Nam – Quốc tế lao động

SỞ GD VÀ ĐT THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT SÀI GÒN CỘNG HÒA [...]

-->