Lớp THPT Tiếng Anh

Trường THPT Sài Gòn đào tạo lớp THPT Tiếng Anh. Chương trình học với giáo viên chuyên gia nước ngoài, đạt năng lực ngoại ngữ theo chuẩn Quốc tế.

-->