Lớp THPT Tiếng Nhật

Trường THPT Sài Gòn đào tạo lớp THPT Tiếng Nhật. Chương trình học với giáo viên chuyên gia nước ngoài, đạt năng lực ngoại ngữ theo chuẩn Quốc tế.

-->