Lớp THPT Tiếng Trung

Trường THPT Sài Gòn đào tạo lớp THPT Tiếng Trung. Chương trình học với giáo viên chuyên gia nước ngoài, đạt năng lực ngoại ngữ theo chuẩn Quốc tế.

-->