Thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 công lập ở Thành Phố Hồ chí Minh

Thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 công lập ở Thành Phố Hồ chí Minh sẽ được công bố vào ngày 27/7, điểm chuẩn trúng tuyển được công bố ngày 21/8.

Thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 công lập ở Thành Phố Hồ chí Minh

Theo giảng viên Trường THPT Sài Gòn chia sẻ hơn 82.000 học sinh TP.HCM vừa hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 trong hai ngày 16-17/7 với 3 môn thi Toán- Văn- Anh.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM, dự kiến điểm thi vào lớp 10 sẽ được công bố vào ngày 27/7.

Ngày 29/7 Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn vào trường chuyên, lớp chuyên, lớp chương trình tích hợp và diện tuyển thẳng.

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT được công bố vào ngày 21/8.

-->