Thông báo về việc chi trả hỗ trợ học phí năm học 2022 – 2023 theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND

Trường THPT Sài Gòn thông báo về việc chi trả hỗ trợ học phí năm học 2022 – 2023 theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh THPT Ngoài công lập năm học 2022 – 2023, Trường THPT Sài Gòn thông báo tới toàn thể PHHS như sau:
– Số tiền được hỗ trợ học phí tính được tính theo quy định của Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
– Đối với học sinh đang theo học tại trường THPT Sài Gòn: PH-HS có thể chuyển tiền hỗ trợ học phí trên qua tiền học phí tháng 9/2023 cho học sinh và đóng phần còn lại của học phí còn thiếu.
– Đối với học sinh đã chuyển trường, thôi học: PH -HS có thể tới trường nhận tiền hỗ trợ học phí năm học 2022 – 2023 thời gian nhận hỗ trợ tới hết ngày 20/9/2023. Sau thời gian này nếu PHHS không tới nhận Nhà trường sẽ chuyển hoàn tiền hỗ trợ học phí về Kho Bạc Nhà nước TP HCM theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Mọi thắc mắc phụ huynh vui lòng liên hệ tới giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc số hotline của Nhà trường.

-->