Thời Khoá Biểu Lớp 10D1

Trường THPT Sài Gòn thông báo thời khoá biểu năm học 2023 – 2024 của Lớp 10D1, Quý phụ huynh – học sinh chú ý cập nhật thời khoá biểu hằng tuần.

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Hải.  ĐT: 0387983269.

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 1 ( Từ ngày 06/09/2023 – 09/09/2023)

 

 

 

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Hải.  ĐT: 0387983269.

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 2 ( Từ ngày 06/09/2023 – 09/09/2023)

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 3 ( Từ ngày 18/09/2023 – 22/09/2023)

 THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 4 ( Từ ngày 18/09/2023 – 22/09/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 5 ( Từ ngày 02/10/2023 – 06/10/2023)

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 6
( Từ ngày 09/10/2023 – 14/10/2023)

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 7
( Từ ngày 16/10/2023 – 21/10/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 8
( Từ ngày 23/10/2023 – 27/10/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 9
( Từ ngày 30/10/2023 – 04/11/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 11
( Từ ngày 13/11/2023 – 18/11/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 12
( Từ ngày 20/11/2023 – 25/11/2023
)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 13
( Từ ngày 27/11/2023 – 02/12/2023
)

 

-->