Thời Khoá Biểu Lớp 11D3

Trường THPT Sài Gòn thông báo thời khoá biểu năm học 2023 – 2024 của Lớp 11D3, Quý phụ huynh – học sinh chú ý cập nhật thời khoá biểu hằng tuần.

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Cúc. ĐT:   0962186105

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 31 – (TỪ NGÀY 15/04 ĐẾN 20/04/2024)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (08/04/2024 – 12/04/2024)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 29 – (TỪ NGÀY 01/4 ĐẾN 07/4/2024)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 27 – (TỪ NGÀY 18/03 ĐẾN 24/03/2024)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 26 – (TỪ NGÀY 11/03 ĐẾN 17/03/2024)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 25 – (TỪ NGÀY 04/03 ĐẾN 09/03/2024)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 24 – (TỪ NGÀY 6/02 ĐẾN 02/03/2024)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 23 – (TỪ NGÀY 19/02 ĐẾN 24/02/2024)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 22 – (TỪ NGÀY 29/01 ĐẾN 03/02/2024)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 21 – (TỪ NGÀY 21/01 ĐẾN 28/01/2024)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 20 – (TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN 20/01/2024)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 19 – (TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN 13/01/2024)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 17 – (TỪ NGÀY 25/12 ĐẾN 29/12/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 16 – (TỪ NGÀY 18/12 ĐẾN 23/12/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 15 – (TỪ NGÀY 11/12 ĐẾN 16/12/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 14 – (TỪ NGÀY 04/12 ĐẾN 09/12/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 13 – (TỪ NGÀY 27/11 ĐẾN 02/12/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 12 – (TỪ NGÀY 20/11 ĐẾN 25/11/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 11 – (TỪ NGÀY 13/11 ĐẾN 18/11/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 9 – (TỪ NGÀY 30/10 ĐẾN 04/11/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 8 – (TỪ NGÀY 23/10 ĐẾN 28/10/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 7 – (TỪ NGÀY 16/10 ĐẾN 20/10/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 6 – (TỪ NGÀY 09/10 ĐẾN 13/10/2023)

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11D3 – Tuần 5 – (TỪ NGÀY 02/10 ĐẾN 06/10/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (TỪ NGÀY 25/09/2023 – 30/09/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (TỪ NGÀY 11/09/2023 – 15/09/2023)

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 1 – NĂM HỌC 2023 – 2023

(TỪ NGÀY 06/09/2023 – 08/09/2023)

-->