Thời Khoá Biểu Lớp 10D3

Trường THPT Sài Gòn thông báo thời khoá biểu năm học 2023 – 2024 của Lớp 10D3, Quý phụ huynh – học sinh chú ý cập nhật thời khoá biểu hằng tuần.

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Chí Hiển Đạt. ĐT: 0906561620.

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 (Bắt đầu từ ngày 207/11/2023 đến ngày 01/12/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12 (Bắt đầu từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11 (Bắt đầu từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 (Bắt đầu từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 (Bắt đầu từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (Bắt đầu từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (Thực hiện từ ngày 09/10/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (Thực hiện từ ngày 02/10/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (Bắt đầu từ ngày 25/09/2023 đến ngày 29/09/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (Bắt đầu từ ngày 18/09/2023 đến ngày 22/09/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (Bắt đầu từ ngày 11/09/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (6/9-8/9/2023)

 

 

-->