Thời Khoá Biểu Lớp 12A21

Trường THPT Sài Gòn thông báo thời khoá biểu năm học 2023 – 2024 của Lớp 12A21, Quý phụ huynh – học sinh chú ý cập nhật thời khoá biểu hằng tuần.

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kiều Anh. ĐT: 0347 342 884  .

Thời khoá biểu từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

Thời khoá biểu từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

Thời khoá biểu từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

Thời khoá biểu từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2023

Thời khoá biểu từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2023

Thời khoá biểu từ ngày 16/10 đến ngày 21/10/2023

Thời khoá biểu từ ngày 09/10 đến ngày 14/10/2023

Thời khoá biểu từ ngày 02/10 đến ngày 07/10/2023

Thời khoá biểu từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2023:

Thời khoá biểu từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023:

Thời khoá biểu từ ngày 6/9 đến ngày 8/9/2023:

 

-->