Thời Khoá Biểu Lớp 12D22

Trường THPT Sài Gòn thông báo thời khoá biểu năm học 2023 – 2024 của Lớp 12D22, Quý phụ huynh – học sinh chú ý cập nhật thời khoá biểu hằng tuần.

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Lượng. ĐT: 09136.45.136.

Thời khoá biểu từ ngày 27/11 đến ngày 30/11/2023:

Thời khoá biểu từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023:

Thời khoá biểu từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023:

Thời khoá biểu từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2023:

Thời khoá biểu từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2023:

Thời khoá biểu từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2023:

Thời khoá biểu từ ngày 09/10 đến ngày 13/10/2023:

Thời khoá biểu từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2023:

 

Thời khoá biểu từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2023:

 

Thời khoá biểu từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023:

Thời khoá biểu từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023:

Thời khoá biểu từ ngày 6/9 đến ngày 8/9/2023:

 

 

-->